Polisi Preifatrwydd

Pwy ydym ni

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://oneplanetstandard.org. One Planet & Assessment Services Ltd sy’n berchen ar y wefan hon ac yn ei gweithredu. 

Pa ddata personol rydym yn ei gasglu a pham rydym yn ei gasglu

Ffurflen Gyswllt a Pop Ups

Wrth gyflwyno'r ffurflen gyswllt neu'r naidlen, caiff eich gwybodaeth ei hanfon at y Gwasanaethau Asesu i'w phrosesu ar eu CRM. Nid yw'r data yn cael ei storio ar y wefan hon. Mae'r data'n cael ei brosesu ar Hubspot, a'i ddefnyddio ar gyfer cyfathrebiadau busnes sy'n ymwneud â'r Safon Un Blaned yn unig.

Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis swyddogaethol ar gyfer dyluniad, gosodiad ac ymarferoldeb. Rydym yn defnyddio Google Analytics i olrhain defnyddwyr yn ddienw, a defnyddir y data hwnnw i wella ymarferoldeb y wefan.

Gyda phwy rydym yn rhannu eich data

Defnyddir data personol yn fewnol yn unig ar gyfer cyfathrebiadau a chofrestriadau i'n digwyddiadau. Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei rhannu ag unrhyw drydydd parti.  

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data

Cedwir eich data ar gofnod dan ddau amgylchiad:

  1. Bydd eich data yn cael ei gadw ar gofnod am gyfnod achrediad eich sefydliad, 
  2. Os oes trafodiad rhaid i ni gadw'r cofnodion hyn at ddibenion treth.

Bydd data'n cael ei ddileu 18 mis ar ôl y cyswllt diweddaraf. 

Pa hawliau sydd gennych dros eich data

Eich data chi yw'r data sydd gennym ar ein CRM. Ar unrhyw adeg gallwch ofyn am ddileu’n llawn, a gweld yr holl gofnodion sydd gennym yn ymwneud â’ch data personol. 

Ble rydym yn anfon eich data

Anfonir eich data i'n Slack Workspace i'w brosesu i'n CRM Hubspot. Nid yw eich data yn cael ei anfon i unrhyw leoedd eraill.

Dim ond ar ôl cwblhau'r ffurflen gofrestru ar y dechrau, caiff eich cyfeiriad IP ei wirio trwy reCAPTCHA v3 ar gyfer canfod SPAM. Nid yw hyn yn cael ei gadw ar gofnod.

I gael y Safon Un Blaned

Cwblhewch y ffurflen isod