Am

Mae'r Safon Un Blaned wedi'i datblygu gan The One Planet Center CIC mewn cydweithrediad ag Asesu Gwasanaethau Cyf.

Ynglŷn â CBC Canolfan Un Blaned

Mae'r Ganolfan yn Gwmni Budd Cymunedol dielw (cwmni rhif 12510450), ac yn rhwydwaith o ymarferwyr ac ymchwilwyr ymroddedig. Mae wedi'i leoli yng Nghymru, y DU. Mae'n cefnogi unrhyw sefydliadau, cymunedau ac unigolion sy'n ceisio lleihau eu holion traed ecolegol a charbon gyda gweithdai, offer, ymgynghoriaeth, hyfforddiant a chyfathrebu. Mwy: https://oneplanetcentre.org.

Gwybodaeth am Asesu Gwasanaethau Cyf.

… Yn ganolfan asesu annibynnol ryngwladol gyda dros 30 mlynedd o brofiad mewn asesu ac achredu. Mae wedi ymrwymo i sicrhau proses asesu sy'n ychwanegu gwerth at sefydliadau sy'n cael eu hachredu. Mwy: https://assessmentservices.com/

Cedwir Pob Hawl © 2020

cyCymraeg

Sicrhewch y Safon Un Blaned

Simply fill out the form below: