Launch of the One Planet Standard
Mae CBC y Ganolfan Un Blaned ac Assessment Services Ltd yn lansio Safon Un Blaned newydd. Ei phwrpas yw darparu set o brotocolau i helpu sefydliadau o unrhyw faint i reoli'r newid mewnol yn llwyddiannus a fydd yn eu helpu i gwrdd â heriau newid yn yr hinsawdd, difodiant torfol a phrinder adnoddau.

I gael y Safon Un Blaned

Cwblhewch y ffurflen isod