Cefnogaeth

Y Ganolfan Un Blaned

… Yn cynnig offer, meithrin gallu ac ymgynghoriaeth i helpu sefydliadau i leihau eu holion traed ecolegol a charbon a symud i'r economi adfywiol, gylchol. Mae gennym atebion ac astudiaethau achos profedig ar gyfer pob math o sefydliad a her, yn seiliedig ar ddeng mlynedd ar hugain o brofiad. Mae cleientiaid / partneriaid blaenorol yn cynnwys UNEP, Defra, Canolfan Technoleg Amgen, Prifysgol Cymru'r Drindod Tyddewi, y Drenewydd Agored, LAG Cyngor Abertawe, ac Adnewyddu Cymru. Rydym yn cynnig cyfraddau fesul awr a dyddiol a phecynnau ffioedd sefydlog.

Gwasanaethau Asesu Cyfyngedig

… Yn cynnig teclyn hunanasesu, a thîm o aseswyr a all gynnig cyngor ac achrediad ar y safle ac o bell. Pan fyddwch wedi'ch achredu rhoddir y logo ichi ar gyfer y lefel gyflawniad berthnasol, sy'n eich galluogi i roi cyhoeddusrwydd i'ch cyflawniad.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Cedwir Pob Hawl © 2020

cyCymraeg

Sicrhewch y Safon Un Blaned

Simply fill out the form below: