Dr Ben Reynolds,

Cyfarwyddwr,

Urban Foundry Ltd

Ceir llawer o fanylion ac mae angen i ni wneud yn well gyda'r stwff yma, ni all hyd yn oed y rhai ohonom sy'n teimlo ein bod yn gwneud yn iawn fod yn hunanfodlon.

Ceir peth gorgyffwrdd gyda BCorp, sy'n holi cwestiynau am y materion hyn, ond mae hyn yn rhoi mwy o fanylion ac yn rhoi mwy o gymorth ar hyd y daith. Mae BCorp yn rhoi enghreifftiau/templedi, ond nid yr un faint o fanylion.

I gael y Safon Un Blaned

Cwblhewch y ffurflen isod